θρασείς μα ατελείς στοχασμοί συγκεκριμένης δομής                              αποταμιευμένοι                                        χάριν ιστορικού νοός  και επιζητήσοντες ματαιοδόξως αναγνώριση